പത്മശ്രീ  KG ജയൻ (ജയ വിജയ) അനുസ്മരണവും, ഗാനസന്ധ്യയും

പത്മശ്രീ  KG ജയൻ (ജയ വിജയ) അനുസ്മരണവും, ഗാനസന്ധ്യയും
മുട്ടമ്പലം മുനിസിപ്പൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജയവിജയ KG ജയൻ അനുസ്മരണവും, അദ്ദേഹം പാടുകയും, സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഗാനങ്ങളുടെ അവതരണവും നടന്നു. 

കോട്ടയം കവിയരങ്ങ് കോർഡിനേറ്ററും, പ്രസിദ്ധ നാടൻ പാട്ട് പ്രചാരകനുമായ ബേബി പാറക്കടവൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ PD സുരേഷ് ഉത്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജോൺ P അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി ശ്യാംകുമാർ സ്വാഗതവും ലൈബ്രറിയൻ ബാബു K നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
തുടർന്ന് ഗായകൻ PJ രവീന്ദ്രൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഗാനസന്ധ്യയും നടന്നു.