ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളില്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് 90 ദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സൗദിയില്‍ തങ്ങാന്‍ അനുവാദമില്ല

ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളില്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് 90 ദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍  സൗദിയില്‍ തങ്ങാന്‍ അനുവാദമില്ല


ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളില്‍ വരുന്നവര്‍ക്ക് 90 ദിവസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സൗദിയില്‍ തങ്ങാന്‍ അനുവാദമില്ലെന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് മന്ത്രാലയം.
സന്ദര്‍ശക വിസകളെ പോലെ കാലാവധി പുതുക്കാന്‍ ടൂറിസ്റ്റ് വിസകളില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് സാധിക്കില്ല.

കാലാവധിക്ക് ശേഷം സൗദിയില്‍ തങ്ങുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും നൂറു റിയാല്‍ തോതില്‍ പിഴ അടക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു വർഷം കാലാവധിയുള്ള മൾട്ടി എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലെത്തുന്നവർക്ക് പരമാവധി 90 ദിവസം വരെ മാത്രമേ സൗദിയിൽ തങ്ങാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ഇത് ഒറ്റ തവണയായോ, ഒരു വർഷത്തിനിടെ പല തവണയായോ കഴിയാം. അതായത് ഒരു വർഷം കാലാവധിയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ആദ്യ തവണ 30 ദിവസം സൗദിയിൽ താമസിച്ചാൽ വീണ്ടും രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് പോയി തിരിച്ചെത്തിയാൽ ബാക്കി 60 ദിവസം വരെ മാത്രമേ തങ്ങാൻ സാധിക്കൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിനിടെ പരമാവധി 90 ദിവസം വരെ സൗദിയിൽ കഴിയാം. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തങ്ങുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും 100 റിയാൽ എന്ന തോതിൽ പിഴയടക്കേണ്ടി വരും. തിരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചാണ് പിഴയടക്കേണ്ടത്.

എന്നാൽ ഫാമിലി, ബിസിനസ്സ് വിസിറ്റ് വിസകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് 90 ദിവസത്തിന് ശേഷം സൗദിക്ക് പുറത്ത് പോയി വിസ കാലാവധി പുതുക്കി വീണ്ടും തിരിച്ച് വരാവുന്നതാണ്. സന്ദർശന വിസകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഒരു തവണ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ വന്ന് തിരിച്ച് പോയ ആൾക്ക് വീണ്ടും ടൂറിസ്റ്റ് വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആദ്യ വിസയുടെ 90 ദിവസം എന്ന കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.