ഫോണ്‍ പേയുടെ ആസ്ഥാനം ഇനി ഇന്ത്യ

ഫോണ്‍ പേയുടെ ആസ്ഥാനം ഇനി ഇന്ത്യ

 

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രമുഖ ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്മെന്‍റ് സ്ഥാപനമായ ഫോണ്‍ പേ അതിന്‍റെ ആസ്ഥാനം സിംഗപ്പൂരില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

സിംഗപ്പൂരില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഫോണ്‍ പേയുടെ വരവ് ഇനീഷ്യല്‍ പബ്ലിക്ക് ഓഫറിംഗ് (ഐപിഒ) നടത്താന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെയാണ്.

സിംഗപ്പൂരില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മാറ്റം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഫോണ്‍ പേ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം, സിംഗപ്പൂരിലെ എല്ലാ സബ്സിഡിയറികളേയും ഫോണ്‍ പേ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്ബനിയുടെ കീഴില്‍ കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കിംഗ്, വെല്‍ത്ത് ബ്രോക്കിംഗ് സേവനങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

രണ്ടാമതായി, ഫോണ്‍ പേ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി ഒരു പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഉടമസ്ഥാവകാശ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ, ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഉടമസ്ഥത പ്ലാനുമായി പുതിയതിനെ സംയോജിപ്പിച്ചു.

മൂന്നാമതായി, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓവര്‍സീസ് ഡയറക്‌ട് ഇന്‍വെസ്റ്റ്‌മെന്റ് റൂള്‍സ് പ്രകാരം ഫോണ്‍ പേ അടുത്തിടെ ഏറ്റെടുത്ത ഇന്ഡസ് ഒഎസ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സിംഗപ്പൂരില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റി.