ഒരു പെൻസിൽ ഓർമ്മ: സപ്ന അനു ബി ജോർജ്

ഒരു പെൻസിൽ ഓർമ്മ: സപ്ന അനു  ബി ജോർജ്

 

 

മനോരമ വീക്കിലി മുടങ്ങാതെ വായിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം തോമസ് ജേക്കബ് സാറിന്റെ കഥക്കൂട്ടും,എഡിറ്റോറിയൽ കൂടെ ഒറ്റെക്കും പെട്ടെക്കും വരുന്ന കവിതകളും ചില അഭിമുഖങ്ങളും ആണ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് തോമസ് സർ ഏതൊരാൾക്കും ധാരാ‍ളം ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്നെയും എത്തിച്ചു,പെൻസിൽ!

എഴുത്തിന്റെ തുടക്കങ്ങളിൽ ഏതൊരാൾക്കും സന്തതസഹചാരിയാണ് പെൻസിൽ.എന്നാൽ തോമസ് സാറിന്റെ കഥക്കൂട്ട് വായന അതേ പെൻസിലിനെ വലിയ എഴുത്തിന്റെ അറിവുകളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത്. മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ഖണ്ഡകാവ്യമായ ‘കരുണ’ നമ്മുടെ മലയളത്തിന് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം പെൻസിൽ കൊണ്ട് അതെഴുതിയതിലാണ് പോലും!നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച ജോൺ സ്റ്റീൻബക്ക് എഴുതിയത് പെൻസിൽകൊണ്ടാണ്.ഫ്രാങ്ക് മൊറൈസ് എന്ന ഇൻഡ്യയിലെ പ്രശസ്തനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മാത്രമെ എഴുതുകയുള്ളു.തകഴി,എം.ടി. വാസുദേവൻ,ഇങ്ങെയറ്റം നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിക്ക് വരെ ഇഷ്ടമുള്ള എഴുത്താണിയായിരുന്നു പോലും പെൻസിൽ.അങ്ങെനെ പല മേഘലകളിലും പെൻസിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ഒഴിവാക്കാതെ എഴുതിയിരുന്നവർ ധാരാളം ആണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ്.

വരക്കാനും എഴുതാനും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ‘പെൻസിൽ‘.ഇതിൽ ചായം,  ഗ്രാഫൈറ്റ്,കൽക്കരി,കളിമണ്ണ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതത്തിന്റെ കനം തീരെ കുറഞ്ഞ,സാമാന്യം നീളമുള്ള ഒരു ദണ്ഡ് അത്രയും നീളമുള്ള മരത്തിന്റെ കനംകുറഞ്ഞ ആവരണത്തിന്ന് നടുവിലായി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും.അതിന്റെ ഒരറ്റം ആവശ്യാനുസരണം ചെത്തി കൂർപ്പിച്ച് എഴുതുവാനും ചിത്രം വരക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇതാണു ആദ്യകാലത്തെ പെൻസിലുകളുടെ ഘടന.പിന്നീട് മരത്തിനു പകരം കടലാസ്,പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവയും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി.പെൻസിലിന്റെ മുനക്കാമ്പ് മാത്രമായും ഇന്ന് കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്.അവ വാങ്ങി അനുയോജ്യമായ പിടികളിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു.

ചിത്രം വരക്കാർക്ക് ഒരു സുപ്രധാനഘടകം ആയിത്തീർന്നു ഇന്ന് പെൻസിൽ.കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള പെൻസിൽ ചായങ്ങളിൽ വരക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിതന്നെയായിത്തിർന്നിരിക്കയാണ്.വരക്കാനുള്ള പെൻസിലുകൾ ഇന്ന് പല വണ്ണത്തിലും നീളത്തിലും ലഭ്യമാണ്.അതും കറുപ്പിന്റെ പലതരം വകഭേദങ്ങളും,നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്.

പെൻസിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ടോടിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായ അതിവിശേഷപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു,ഈ നിഷ്പ്രഭനായ പെൻസിലിനെക്കുറിച്ച്!1564 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കമ്പർലാൻഡ് കുന്നുകളിൽ വൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പെൻസിലുകൾക്ക് ആ രൂപം കൈവന്നത്. ആടിനെ മേച്ചുനടന്ന ആട്ടിടയന്മാർ ചാരവും, കറുപ്പും കലർന്ന ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ ഒരു നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി.തൊട്ടാൽ കൈയിൽ നിറം പറ്റുന്നതുമായ ഇതിനെ ‘ലെഡ്’ എന്ന് അവർ വിളിച്ചു.ഇത് കാർബണിന്റെ രൂപാന്തരമായ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണെന്ന് അന്നാർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല.ആട്ടിടയന്മാർ ഇതുപയോഗിച്ച് ആടുകളുടെ പുറത്ത് അടയാളമിട്ട് അവ മാറിപ്പോകാതിരിക്കാനും എണ്ണം തെറ്റാതിരിക്കാനും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി.പെൻസിലിന്റെ യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാവ് ആരെന്ന് ഇന്നും തർക്ക വിഷയമാണെങ്കിലും ജർമ്മൻ കാരനായ കോൺറാഡ് ജെസ്‌നർ 1565 ലാണ് ആദ്യമായി പെൻസിൽ കണ്ട് പിടിച്ചതെന്നാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.പേപ്പറിന്റെ ആദ്യരൂപങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിൽ എഴുതാനുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു തുടങ്ങി.ലെഡ് കൊണ്ടുള്ള പെൻസിൽ ആയിരുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ പെൻസിൽ സ്കെച്ചിലേക്ക് മാറ്റി എഡിറ്റിംങ്ങിലൂടെ സ്വയം ഒരു  കലാകാരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ ആയ ‘പെൻസിൽ ഫോട്ടോ സ്കെച്ച്’ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്.അത് കൂടാതെ,ഒരു  പുസ്തകവും പെൻസിലും ആയി,ഒരു നല്ല കട്ടൻ കാപ്പിയുടെ ചൂടിൽ നല്ലൊരു കഥയും കവിതയും എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരും ഇന്ന് സുലഭമാണ് എന്ന് പറയാം.കംബ്യൂട്ടർ,ലാപ്ടോപ് ,ടാബ് എന്നിവക്കൊപ്പം പെസിലിലിനെയും ഇന്നും മറക്കാത്തവരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഞാനടക്കം ഉള്ള പലെ എഴുത്തുജീവികളും.

 

“പ്രണയത്തോടെ മുനകൂർപ്പിച്ച പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നീ വരച്ച രേഖാചിത്രത്തിൽ വർണ്ണങ്ങളുടെ മുള്ളുകൾ പൂക്കുന്നു, മഴവില്ല് കത്തുന്നു”

.